Oferta szkoły

 

 • Bezpieczeństwo i wiedza bez stresu dla Państwa dzieci
 • Przyjazna, kameralna, sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi dziecka atmosfera
 • Życzliwi, kompetentni, solidni, odpowiedzialni, zaangażowani nauczyciele ( z poczuciem humoru!)
 • Troskliwi, znający większość uczniów i Rodziców pracownicy obsługi gwarantujący brak anonimowości osób wchodzących do szkoły
 • Wieloletnia,  wypracowana tradycja przyjaznych stosunków szkoła – dom dziecka
 • Ścisły kontakt Rodziców ze szkołą 
 • Dobrze wyposażona placówka
 • Nowoczesne pracownie komputerowe
 • Internet
 • Nauka języków obcych w roku szkolnym 2016/17:
 • Klasy III - VI uczą się obligatoryjnie języka niemieckiego w wymiarze:
   • 2 godzin tygodniowo klasy III
   • 3 godziny tygodniowo klasy IV - VI 
   • oraz klasy III - VI uczą się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • Klasy II uczą się obligatoryjnie języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo i języka angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo
 • Klasy I uczą się obligatoryjnie języka angielskiego lub języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo
 • Dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się języka angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo
 • 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu w klasach IV-VI
 • Nauka pływania dla klas II
 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne 
 • Troskliwa opieka psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Nieodpłatne zajęcia reedukacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze
 • Biblioteka  i czytelnia czynne codziennie
 • Świetlica szkolna czynna 7.00 do 17.30 obejmuje swą opieką dzieci klasy 0-III (3 duże, kolorowe, nowocześnie umeblowane sale (3 komputery, sala telewizyjna z  dvd i wideo, sala ogólna z wideofonem, dużo gier planszowych, klocków lego, zabawek edukacyjnych)w ciepłe dni zabawy w ogrodzie przyszkolnym i na boisku)
 • Szczególny nacisk kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
 • Wydzielona część dla sześciolatków
 • Bardzo smaczne, niedrogie, pełnowartościowe obiady
 • Opieka pielęgniarska i lekarska
 
 
 
 

Oferta szkoły 2016/2017

 
 • Bezpieczeństwo i wiedza bez stresu dla Państwa dzieci
 • Przyjazna, kameralna, sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi dziecka atmosfera
 • Życzliwi, kompetentni, solidni, odpowiedzialni, zaangażowani nauczyciele ( z poczuciem humoru!)
 • Troskliwi, znający większość uczniów i Rodziców pracownicy obsługi gwarantujący brak anonimowości osób wchodzących do szkoły
 • Wieloletnia, wypracowana tradycja przyjaznych stosunków szkoła – dom
 • Ścisły kontakt Rodziców ze szkołą
 • Dobrze wyposażona placówka
 • Dwie pracownie komputerowe
 • Internet
 • Od września 2016 roku dzieci aplikujące do Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina nie będą w szkole nauczane dwóch języków obcych nowożytnych. Rodzice uczniów klas pierwszych będą mogli wybrać dla swoich dzieci jeden język obcy niemiecki bądź angielski jako obowiązkowy
 • Nauka pływania dla klas II
 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
 • Troskliwa opieka psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Nieodpłatne zajęcia reedukacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze
 • Biblioteka i czytelnia czynne codziennie
 • Świetlica szkolna czynna 7.00 do 17.30 obejmuje swą opieką dzieci klasy 0-III (3 duże, kolorowe, nowocześnie umeblowane sale (3 komputery, sala telewizyjna z dvd i wideo, sala ogólna z wideofonem, dużo gier planszowych, klocków lego, zabawek edukacyjnych)w ciepłe dni zabawy w ogrodzie przyszkolnym i na boisku)
 • Szczególny nacisk kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
 • Wydzielona część dla oddziałów przedszkolnych
 • Bardzo smaczne, niedrogie, pełnowartościowe obiady
 • Opieka pielęgniarska i lekarska