Test kompetencji 2006

Wyniki sprawdzianu klas szóstych - 2006

Test kompetencji to najważniejszy egzamin dla uczniów szkoły podstawowej. Sprawdza on umiejętności nabyte podczas lat nauki w szkole podstawowej, a sporo pytań odwołuje się do wiedzy zdobytej również w klasie czwartej i piątej.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40.

  • W tym roku szkolnym (2005/06) średnia w Polsce wyniosła 25,3 pkt
  • Najlepszymi województwami okazały się Małopolskie i Mazowieckie ze średnią 26,4 pkt.
  • W Warszawie szóstoklasiści uzyskali średnią 29,59 pkt.
  • Najlepszy w stolicy okazał się Ursynów ze średnią 32,53 pkt.
  • Szkoła Podstawowa nr 303 w Warszawie uzyskała średnią 35,36 pkt.

Konkurs Matematyczny 2005/2006

Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
uczeń naszej szkoły Jan Woźnica (klasa VI A), rok szkolny 2005/2006, przygotowywany do udziału w konkursie przez nauczycielkę matematyki panią Longinę Podhorodecką, został laureatem powyższego konkursu, uzyskał 100% punktów, w konkursie startowało 14tys. uczestników.